VHP Rijnmond verscheept 2e container

Het is weer zo ver! Kern VHP Rijnmond zal in oktober 2021 een tweede container naar Suriname verschepen met hulpgoederen bestaande uit onder andere levensmiddelen, schoolmeubilair, rolstoelen,incontinentiematerialen en nog veel meer. De goederen zullen bij aankomst door Stichting Eleventh Essence verder gedistribueerd worden. Meer informatie omtrent de distributie van de goederen volgt nog. Met deze zending wilt Kern VHP Rijnmond mensen voorzien die onder de armoedegrens leven en het hardst getroffen zijn door de coronapandemie in Suriname.

Speciale dank gaat uit naar de heer Shaam Ramsaran voor zijn enorme bijdrage aan dit project.

Het doel van Kern VHP Rijnmond is om samen met een ieder die Suriname een warm hart toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware strijd te ondersteunen. In dit kader zijn reeds een aantal projecten door Kern Rijnmond geïnitieerd (voor meer informatie kunt u terecht op: www.vhprijnmond.nl).

Mocht u aan projecten van Kern Rijnmond willen bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur van Kern Rijnmond door een mail te sturen naar: vhp.rijnmond@gmail.com.

Leave a Reply