VHP NL verwelkomt voorzitter van VHP de heer C. Santokhi

Zaterdag 14 januari 2023 heeft het bestuur, kader van VHP-Nederland en bevriende ondernemers in Nederland een vruchtbare bijeenkomst gehad met de voorzitter van de Verenigde Hervormingspartij (VHP), de heer C. Santokhi.

Van gedachte is gewisseld over de resultaten van het bezoek van President Santokhi aan India en de verdere samenwerking met VHP-Nederland. Het bezoek aan India is deels gericht geweest op het herschikken van de door Suriname in het verleden aangegane leningen met India, het bespreken van het openen van een nieuwe creditline van India aan Suriname. Ook is er gesproken over technische & inhoudelijke ondersteuning door India richting Suriname op het gebied van diverse sectoren van de Surinaamse economie.

“De voorzitter van VHP-Nederland mr. dr. L. Soedamah heeft in zijn welkomstboodschap aangegeven verheugd te zijn over de perspectieven die de ondersteuning van India biedt voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Hij gaf aan dat ons land zich voor diverse uitdagingen gesteld ziet, financieel-monetair, economisch, sociaal, moreel, op het gebied van veiligheid en de onderlinge verhoudingen waarin onze bevolking zich tot elkaar verhoudt. Suriname bevindt zich in een diepe crisis.

VHP-Nederland is bijzonder trots op onze voorzitter, tevens President van de Republiek Suriname C. Santokhi, die elke dag weer energie en daadkracht toont om de vele vraagstukken aan te pakken. Hij inspireert ons te blijven geloven in de ontwikkeling van ons land.”

De voorzitter van VHP-Nederland pleitte voor het weer oppakken van het Diasporabeleid richting de in Nederland wonende Surinamers. Zij willen graag hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. Hij verwijst in dit verband naar de Diasporanota van VHP-Nederland die hiertoe uitgangs- en aanknopingspunten biedt. De VHP is een oude Partij met een levendige geschiedenis die wij moeten koesteren. Hij benadrukt dat de VHP en haar structuren de komende tijd zichtbaarder moeten worden. Om de overgrote meerderheid aan zetels in 2025 te behalen zal niet alleen de Regering maar ook de VHP alle positieve krachten en talenten moeten bundelen.

“In Suriname wordt hard gewerkt door de Regering om de Economie gezond te maken. Wij zitten nu in de 2e helft van de regeringsperiode. De 1e helft was goed maar de 2e helft moet beter. Deze moet niet zijn zoals het Nederlands elftal speelde tegen Argentinië tijdens de afgelopen WK. Nee, er zal alles uit de kast gehaald moeten worden zoals Argentinië deed om met de wereldbeker naar huis te gaan. Eenieder zal betrokken moeten worden, de Diaspora incluis om Suriname naar grotere hoogten te brengen. VHP-Nederland spreekt de hoop uit dat wij de komende jaren effectief en efficiënt alle positieve krachten bundelen om van Suriname een welvarend en veilig land te maken. VHP-Nederland wil graag de samenwerking met de moederpartij intensiveren aldus Soedamah”.

Leave a Reply