Fietsenproject Kern VHP Rijnmond

Kern VHP Rijnmond heeft van de donateurs Wolter Raes en Ruud Borgreve van gemeente Hilversum 200 tweedehandse fietsen gedoneerd gekregen die in Januari naar Suriname verscheept zullen worden.

In Suriname zullen de fietsen eerst naar een werkplaats gebracht worden voor herstelwerkzaamheden. Nadat de fietsen hersteld zijn zal in overleg met de collega’s (DNA leden Niesha Jhakry en de heer M. Jogi en Ravish Isrie) besproken hoeveel fietsen verdeeld kunnen worden en hoeveel ingezet kunnen worden voor duurzame projecten en waar.

Eén van de belangrijkste doelen die dit project nastreeft is het verlichten van de armoedeproblematiek door onder andere kansarme mensen te voorzien van een fiets die zij kunnen gebruiken als transportmiddel voor werk of school.

De fietsen zullen ook ingezet worden op duurzame projecten zoals healthy lifestyle waarbij fietsen beschikbaar gesteld worden aan mensen binnen de gemeenschap die te kampen hebben met gezondheidsproblemen en hierdoor weinig bewegen. Hiermee zal getracht worden een bijdrage te leveren aan onder andere de bestrijding van diabetes mellitus die een groeiend gezondheidsprobleem is in Suriname.

Nader berichtgeving omtrent de reparatie en distributie van de fietsen volgt nog.

Voor het bemiddelen/helpen vervoeren/ in-en uitladen van de fietsen wilt kern Rijnmond in het bijzonder de volgende mensen bedanken:- Bemiddelaar Sharda Ramautar (De Bruggenbouwers)- Shaam Drigpal en Manodj Drigpal- Shailesh SankerSing- Kishan Nathie- Shaam Ramsaran (NSR Heavy Equipment)- Bratiekchand Rambaran- Rakesh Dihaloe- Shaam Anroedh (SME Shipping)- Leden van Rijnmond

Zie ook persbericht hieronder:

1 thought on “Fietsenproject Kern VHP Rijnmond

  1. Pingback: Tina Jakoeb

Leave a Reply