Project Kantoormeubilair en schoolmeubilair

Kern Rijnmond heeft een viertal verzoeken ontvangen vanuit Suriname waarin er gevraagd word naar kantoor -en schoolmeubilair, computerapparatuur en fietsen. Ingaand op deze verzoeken heeft Kern Rijnmond ondanks de COVID pandemie toch gepoogd op korte termijn via donaties de verzochte goederen in te zamelen.

De container zal in Januari naar Suriname verscheept worden. De ontvangst van de goederen met de daaraan verbonden afhandelingskosten, transport en logistieke uitgaven zullen door Stichting Eleventh Essence Foundation in Suriname gedragen worden.

Speciale dank voor dit project gaat naar dhr. Radjesh Ramnewash (directeur van SHON) en Anita Sewsahai- Hanoeman (Indian Light Foundation) die voor deze zending de kantoor/schoolmeubilair gedoneerd hebben aan Kern VHP Rijnmond. Ook dank aan alle leden van de stichting en personen die hebben bijgedragen om de spullen in te zamelen.

Kern VHP Rijnmond heeft besloten om samen met een ieder die Suriname een warm hart toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware strijd te ondersteunen. In dit kader zijn reeds een aantal projecten door Kern Rijnmond geïnitieerd namelijk:

1) Project “Coronahulpactie voor Suriname”

2) Project “hulpgoederen Nickerie Deel I”

3) Project “hulpgoederen Nickerie Deel II”

4) Het mondkapjes project

5) Project Thermometers

6) Het schooltassenproject

7) Kalenders 2021

8) Fietsenproject

Mocht u aan projecten van Kern Rijnmond willen bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur van Kern Rijnmond door een mail te sturen naar: vhp.rijnmond@gmail.com.

1 thought on “Project Kantoormeubilair en schoolmeubilair

  1. Pingback: Tina Jakoeb

Leave a Reply