Over ons

Het symbool van Stichting Kern VHP Rijnmond bestaat uit:

 • Het logo van de VHP Suriname (hierna: de moederpartij). Door het logo van de moederpartij in het logo van Stichting Kern VHP Rijnmond te integreren staat Stichting Kern VHP Rijnmond direct in verbinding met de moederpartij.
 • Rijnmond geeft de geografische ligging aan van Stichting Kern VHP Rijnmond
 • Het water symboliseert dat Stichting Kern VHP Rijnmond een dynamische organisatie is die zoals een stromende rivier constant in beweging is en niet star is.
 • De watergolven staat symbool voor de verschillende karaktereigenschappen zoals eensgezindheid, transparantie, samenwerken en dienstbaar zijn van de bestuursleden en sympathisanten.

Het bestuur van Stichting Kern VHP Rijnmond bestaat uit:

 • Voorzitter: Shirley Tina Jakoeb
 • Ondervoorzitter: Ramkrisna Nathie
 • Penningmeester: Chhattradharie Sharma Anroedh
 • Secretaris: Johan Ashwienkoemar Siewnath

Binnen de Stichting wordt er geen beloningsbeleid gehanteerd voor het personeel.

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Missie en Visie: wat we zijn, onze ambities en kernwaarden

De Vooruitstrevende Hervorming Partij (VHP) is een politieke partij in Suriname die op 25 mei 2020 regeerverantwoordelijkheid heeft verkregen. Dit betekent dat de VHP tot en met 2025, samen met andere coalitiepartijen, het land Suriname zal regeren. Stichting Kern VHP Rijnmond heeft als algemene doel: het ondersteunen van de doelen die de moederpartij nastreeft. In de statuten van de moederpartij staan de volgende doelen omschreven:

 • Het handhaven van de Staat Suriname als een soevereine democratische rechtsstaat;
 • Het verwezenlijken en het waarborgen van de nationale eenheid van het Surinaamse volk;
 • Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling naar een sociaal – rechtvaardige samenleving en het respecteren van politieke, economische, sociale, religieuze en culturele identiteit;
 • Het verwezenlijken en waarborgen van een waardige en eervolle plaats voor Suriname in de rij der democratisch en rechtsstatelijk gezinde volkeren.

Stichting Kern VHP Rijnmond zal de moederpartij bijdragen in het realiseren aan de hiervoor genoemde doelen door:

 • Leden in Nederland te informeren over internationaal & nationaal politiek-economische vraagstukken met betrekking tot ontwikkelingen in Suriname in het algemeen en die van de Vooruitstrevende Hervormingspartij in het bijzonder;
 • De moederpartij en de diasporagemeenschap in Nederland ondersteuning te bieden in sociale projecten die ondernomen worden. Denk hierbij aan educatieve projecten voor kinderen;
 • Het oprichten en onderhouden van kennisnetwerk.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het regelmatig organiseren van lezingen & discussiebijeenkomsten. Denk hierbij ook aan het verzorgen van gastlessen op basisscholen om kinderen te informeren omtrent hun roots;
 • Het organiseren van seminars, symposia & congressen;
 • Het organiseren van vormingsactiviteiten & trainingen;
 • Het onderhouden van contacten met diverse politieke & maatschappelijke organisaties;
 • Ondersteunen van minderbedeelden in de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap door sociale projecten te ondernemen om o.a. armoede te bestrijden, bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg en toegang tot onderwijs.

De activiteiten van de stichting zijn niet gericht op het maken van winst.

Hieronder kunt u het beleidsplan van Stg. Kern VHP Rijnmond terug vinden. Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

BELEIDSPLAN-2021

Stichting Kern VHP Rijnmond is gevestigd op: Giraffenburg 42, 2994 CT Barendrecht.

U kunt Stichting Kern VHP Rijnmond bereiken via vhp.rijnmond@gmail.com of Facebook. Alle informatie omtrent kern Rijnmond kunt u terugvinden op www.jakoeb.nl/vhp-rijnmond.

Het KVK-nummer is: 78577179

RSIN Nummer 861456324

Hieronder vind u een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van Stg. Kern VHP Rijnmond. In dit verslag is ook een financiële verantwoording terug te vinden. Het gehele verslag kunt u hier downloaden.

EVALUATIERAPPORT-2020-Kern-Rijnmond

Wilt u een donatie doen aan Stichting Kern VHP Rijnmond? Dat kan via rek.nr: NL22 TRIO0320063461 op naam van Stg. Kern VHP Rijnmond onder vermelding van uw naam.

Dank namens het bestuur!

Contributie-brief