Project pampers voor hulpbehoevenden

Recentelijk heeft Kern VHP Rijnmond een aantal dozen pampers gedoneerd aan hulpbehoevenden in Suriname.

De pampers zijn door stichting Eleventh Essence Foundation in ontvangst genomen en gedoneerd aan mensen die het hardst nodig hebben.

Speciale dank voor het realiseren van dit project gaat naar Ram Nathi voor het verzamelen van de pampers en Sham Drigpal voor het verschepen en Niesha Jhakry voor het distribueren van de pampers.

Het doel van Kern VHP Rijnmond is om samen met een ieder die Suriname een warm hart toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware strijd te ondersteunen. In dit kader zijn reeds een aantal projecten door Kern Rijnmond geïnitieerd (voor meer informatie kunt u terecht op: www.vhprijnmond.nl).

Mocht u aan projecten van Kern Rijnmond willen bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur van Kern Rijnmond door een mail te sturen naar: vhp.rijnmond@gmail.com.

Hieronder kunt u de foto’s terugvinden van de distributie van de pampers.

Leave a Reply