Project: Leesboeken voor kinderen

In dit digitale tijdperk schuilt het gevaar dat kinderen minder boeken lezen. Kern Rijnmond vindt het belangrijk dat kinderen blijven lezen, want lezen stimuleert de verbeeldingskracht van kinderen en heeft een positieve invloed op de taal- en spraakontwikkeling.

Kern Rijnmond wilt een bijdrage leveren om het leesniveau van kinderen in Suriname te helpen verbeteren. Sommige scholen in Suriname hebben een schoolbibliotheek, maar deze is niet altijd even goed gevuld. Er is een groot tekort aan leesboeken.

De Centrale Bibliotheek Amsterdam heeft 43 dozen aan schoolboeken gedoneerd aan Kern Rijnmond die op korte termijn naar Suriname verscheept zal worden.

Speciale dank voor dit project gaat naar dhr. Bijai Jawalapersad voor het doneren van de boeken aan Kern Rijnmond.

Nader berichtgeving omtrent de distributie van de boeken volgt nog.

Leave a Reply