Blijk van waardering NSR Heavy Equipment

Op zondag 21 maart jl. heeft Kern VHP Rijnmond tijdens een besloten bijeenkomst een blijk van waardering overhandigd aan de eigenaar van NSR Heavy Equipment, Shaam Ramsaran voor zijn enorme bijdrage aan twee projecten namelijk:

  • Fietsenproject: In het jaar 2020 heeft Kern VHP Rijnmond 200 tweedehandse fietsen gedoneerd gekregen die naar Suriname zijn verscheept. Eén van de belangrijkste doelen die dit project nastreeft is het verlichten van de armoedeproblematiek door onder andere kansarme mensen te voorzien van een fiets die zij kunnen gebruiken als transportmiddel voor werk of school. De fietsen zullen ook ingezet worden voor duurzame projecten zoals healthy lifestyle waarbij fietsen beschikbaar gesteld worden aan mensen binnen de gemeenschap die weinig bewegen en daardoor te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Hiermee zal getracht worden een bijdrage te leveren aan onder andere de bestrijding van diabetes mellitus die een groeiend gezondheidsprobleem is in Suriname (Zie ook fietsenproject).
  • Project kantoormeubilair en schoolmeubilair: In december heeft Kern Rijnmond van onder andere dhr. Radjesh Ramnewash (directeur van SHON) en Anita Sewsahai- Hanoeman (Indian Light Foundation) kantoor- en schoolmeubilair en computerapparatuur gedoneerd gekregen die naar Suriname zijn verscheept. (Zie ook project-kantoormeubilair-en-schoolmeubilair).

Kern Rijnmond wilt zijn oprechte dankbaarheid uitdrukken voor de bijdrage van Shaam Ramsaran aan deze twee projecten. Shaam Ramsaran heeft met zijn gulle donatie Kern Rijnmond op deze manier in staat gesteld de hiervoor genoemde projecten te kunnen realiseren.

Shaam Ramsaran, bedankt voor het positieve verschil die jij hebt gemaakt. Jouw steun motiveert ons én helpt ons hard te blijven werken om onze doelen te bereiken.

Nogmaals bedankt voor jouw vrijgevigheid en steun,

Kern Rijnmond

Leave a Reply