Mondkapjes Suriname

In verband met de coronacrisis heeft Kern VHP Rijnmond in samenwerking met Shri Satya Shaktie Samaadj, leden en voorzitter Mahinder Rampersad, fam. Suresh Ramsaran en fam. Sewpersad 2000 mondkapjes gedoneerd aan Suriname.

De coronacrisis in Suriname begon op 13 maart 2020 toen de eerste besmetting in het land werd vastgesteld. Suriname wordt als een risicoland gekwalificeerd voor de coronapandemie vanwege de ‘zwakke’ gezondheidszorg. Landen als Suriname hebben het moeilijker om het virus in een vroeg stadium op te sporen en te beheersen.

Stichting Kern VHP Rijnmond heeft daarom besloten om samen met een ieder die Suriname een warm hart toedraagt projecten te realiseren om Suriname in deze zware strijd te ondersteunen. In dit kader zijn reeds twee projecten door Kern Rijnmond geïnitieerd namelijk:

1) “Coronahulpactie voor Suriname” en

2) Project hulpgoederen Nickerie.

Mocht u aan projecten van Kern Rijnmond willen bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur van Kern Rijnmond door een mail te sturen naar: vhp.rijnmond@gmail.com.

Leave a Reply