Bijeenkomst met first-lady Melissa Seenacherry-Santokhi

Afgelopen week heeft een fysieke bijeenkomst plaatsgevonden met de first lady Mellisa Seenacherry-Santokhi op de Surinaamse ambassade. Tijdens de bijeenkomst waren aanwezig: Mevr. Tina Jakoeb, de heer Ram Nathie, de heer Shyam Anroedh, de heer Shaam Drigpal en Prashant Baldew. Naast de kernen van VHP Nederland waren ook Stichting Indian Light Foundation en Stichting Vrienden van Nickerie vertegenwoordigd. Het doel van het gesprek was om met de first lady de mogelijkheden te bespreken hoe sociale projecten gestroomlijnd uitgevoerd kunnen worden en welke rol het instituut van de first lady hierin kan spelen. (Voor meer informatie omtrent het instituut van de first lady kunt u terecht op: http://president.gov.sr/over-het-kabinet/organisatiestructuur/instituut-van-de-first-lady/).

Met de first lady is besproken dat VHP Nederland en alle kernen tijdens de verkiezingen op verschillende manieren (zowel financieel als middels het project ‘Laat je hart spreken’) ondersteuning geboden heeft aan de moederpartij om gezamenlijk het uiteindelijke doel (verkiezingswinst op 25 mei 2020) te realiseren. Het doel van VHP Nederland en de kernen is nu gefocust op het verlenen van ondersteuning aan de moederpartij met het wederopbouwen van Suriname. In het kader hiervan heeft Kern VHP Rijnmond verschillende sociale projecten ondernomen (voor meer informatie kunt u terecht op www.vhprijnmond.nl). Vanuit Stichting Indian Light Foundation zal in het najaar het project ‘Centrum voor en door vrouwen’ opgezet worden in Wageningen met als doel de economische weerbaarheid van vrouwen te vergroten door onder andere ondernemerschap te stimuleren. Denk hierbij aan het bundelen van krachten door vrouwen die producten gaan ontwikkelen en verkopen zoals schooluniformen voor kinderen of mondkapjes (meer informatie over de activiteiten van Stichting Indian Light Foundation is te vinden op www.indianlightfoundation.org). Vrienden van Nickerie heeft jarenlang gericht ondersteuning geboden aan jongeren, ouderen, gehandicapten en alleenstaande vrouwen met kinderen en zal deze projecten voorzetten (voor meer informatie kunt u terecht op https://www.nickerie.nl/).

De first lady heeft aangegeven dat sociale projecten die ondernomen worden door de kernen van VHP Nederland, Stichting Indian Light Foundation of Vrienden van Nickerie aangemeld kunnen worden bij het instituut van de first lady zodat er vanuit één centraal punt gewerkt kan worden waarbij transparantie gegarandeerd is.   

Tot slot is in verband met het schooltassenproject door Ram Nathie een eerste schooltas symbolisch overhandigd aan de first lady. Ook dit jaar is een schooltassenactie begonnen voor de minderbedeelde kinderen in Suriname. Daarnaast heeft Tina Jakoeb namens Kern VHP Rijnmond een evaluatiedocument 2020 overhandigd aan de first lady en de ambassadeur R. Khargi waarin informatie omtrent alle projecten van kern Rijnmond terug te vinden zijn. Ook heeft Kern Rijnmond en Stichting Indian Light Foundation een bedrag van 500 euro gedoneerd aan het instituut van de first lady.

Bijzondere dank voor het organiseren van deze ontmoeting gaat uit naar Robby Bhoendie.

Leave a Reply